გარე ბმულები პოლიტიკა

გარე ბმულები პოლიტიკა

ჩვენი საიტი და blogის შეიცავს ჰიპერტექსტის ბმულები ვებსაიტებსა და სხვა პირთა და ორგანიზაციების მიერ შექმნილი და შენარჩუნებული სხვა ინფორმაციისათვის. ეს ბმულები მხოლოდ თქვენს მოხერხებულობისთვის არის გათვალისწინებული. ჩვენ არ ვაკონტროლებთ ან გარანტიებს ამ დაკავშირებულ საიტებზე განთავსებული ნებისმიერი ინფორმაციის ან კონფიდენციალურობის პოლიტიკის სიზუსტე, სისრულე, შესაბამისობა ან დროულობა. თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ ამ ვებ-გვერდებმა შესაძლოა თვალყური ადევნოს სტუმარი პროფილის ჩათვლით.

თუ სხვაგვარად პირდაპირ არ არის ნათქვამი, კონკრეტული ნივთების ჰიპერბმულები არ ასახავს მათ მნიშვნელობას და არ არის საიტებზე დაფინანსებული პირებისა და ორგანიზაციების მხარდაჭერა, ვებგვერდებზე გამოთქმული მოსაზრებები ან ვებგვერდებზე წარმოდგენილი პროდუქტი ან მომსახურება.

ჩვენ ვებ-გვერდს ვუწევთ ბმულებს, თუ ისინი არ გულისხმობენ ჩვენს ვებ-გვერდს, ანდა ჩვენებას.

ჩვენ პერიოდულად განიხილავს ჩვენს ვებ-გვერდს გატეხილი ან უახლესი ბმულებისთვის. ნებისმიერი და ყველა ბმული შეიძლება გამოქვეყნდეს, შეცვლილი ან ამოღებულ იქნეს ნებისმიერ დროს. ჩვენს ვებ-გვერდზე არსებული ბმულების პრობლემებთან დაკავშირებით, ან ამ პოლიტიკის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ გამოაგზავნოთ ელექტრონული ფოსტა,flatpyramid. Com.

გამოქვეყნებული