მეცნიერება და ტექნიკა 3D მოდელები

3D მოდელები » მეცნიერება და ტექნიკა 3D მოდელები

ჩვენება 1-24 of 103 შედეგები

ტექნოლოგია შედარებით ახალი, მრავალმხრივი ტერმინია, რომლის ზუსტი განსაზღვრებაც ამ კონცეფციის მნიშვნელობის მუდმივ განვითარებასთან ერთად, თავისთავად და სხვა, თანაბრად ფართო კონცეფციებთან ურთიერთობაში: კულტურა, საზოგადოება, პოლიტიკა, რელიგია, ბუნება . 20 საუკუნის დასაწყისისთვის ტერმინი "ტექნოლოგია" მოიცავს ინსტრუმენტების, პროცესებისა და იდეების კომპლექსურ ინსტრუმენტებსა და მანქანებს. შუა საუკუნეების მიხედვით, კონცეფცია განისაზღვრა ისეთი ფრაზებით, როგორიცაა "საშუალებები ან საქმიანობა, რომლის დახმარებითაც ადამიანი შეცვლის თავის გარემოსა და მანიპულირებას".

მომავალი აღმოჩენების განუყოფელი ნაწილია მომავალი ინჟინრების, დიზაინერების და მეცნიერთათვის გადაცემული ცოდნა, უნარ-ჩვევები და გამოცდილება. 3D მოდელირება შემოქმედებითობის დიდ შესაძლებლობებს იძლევა, რადგან სტუდენტებს შეუძლიათ მოკლედ შეასრულონ თავიანთი იდეები სინამდვილეში. 3d მოდელირება ასევე საშუალებას აძლევს სტუდენტებს გაეცნოს მოწინავე ტექნოლოგიებს, რომლებშიც მათ კარიერაში ექმნებათ. უპირველეს ყოვლისა, მზადყოფნა ხვალ და ახალი შემოქმედებითი აზროვნებაა.

3D მოდელირება გამოიყენება მრავალ დისციპლინებში, მათ შორის ქიმია და გეოგრაფია, არქიტექტურა, არქეოლოგია და ბიოლოგია, სამედიცინო მოდელირება და ვიზუალური ხელოვნება. ძალზედ მნიშვნელოვანია მეცნიერების პროტოტიპები და ეს ბევრად უფრო იაფი და უფრო მოქნილია, რათა მათ შექმნან 3D მოდელირება. გარდა ამისა, 3D მოდელები შეიძლება გამოვიყენოთ სხვადასხვა სიმულაციების დროს. ან თუ თქვენ ქმნით მეცნიერების სცენებს თამაშების ან პრეზენტაციებისათვის. შეამოწმეთ მეცნიერების დაკავშირებული 3D მოდელების კოლექცია.